Mã trường: CYK

Thông báo chiêu sinh các lớp Cao đẳng liên thông mới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tiếp tục kéo dài thời nhận hồ sơ các lớp liên thông Cao đẳng để mở lớp mới. Các lớp hiện tại đã đủ số lượng nên Trường sẽ không nhận hồ sơ bổ sung.

Đăng ký xét tuyển online
shares